Scoring kredytowy czym jest i jak się go wylicza

Wobec tego, że banki mają bardzo wielu klientów, niemożliwe byłoby w pełni indywidualne podejście do każdego petenta, dlatego instytucje te stosują różne formy automatyzacji. Dzięki temu można w szybki sposób ocenić ryzyko kredytowe. Niemożliwym jest, aby wszystko sprawdzać ręcznie. Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź Czym jest scoring kredytowy i jak się go wylicza.

Scoring kredytowy czym jest i jak się go wylicza?

Scoring to metoda na ocenę wiarygodności kredytobiorcy lub firmy, która stara się o finansowanie jakiegoś przedsięwzięcia. Jest on przedstawiony w formie punktowej, a im wyższy wynik tym większa wiarygodność kredytowa. Każdy bank ma własny system scoringowy. Banki korzystają również z BIK, aby ułatwić też innym bankom ocenę kredytobiorcy i przedstawiają swoje dane w formie punktacji.

Jak jest wyliczany scoring – co ma znaczenie?

Podczas wyliczania scoringu bierze się pod uwagę historię spłaty zobowiązań. Oczywiście najważniejszą kwestią jest terminowość. Jeżeli kiedykolwiek spóźniłeś się ze spłatą jakichś rat lub już miałeś jakiś kłopot ze spłatą, wówczas ma to dosyć duży wpływ na pogorszenie się Twojej punktacji. Scoring kredytowy ocenia również sposób korzystania z produktów finansowych. Oznacza to, że jeśli miałeś karty kredytowe i wykorzystywałeś zawsze wszystkie limity, Twoje szanse na otrzymanie finansowania maleją. Także zbyt częste wnioskowanie o kredyt lub pożyczkę obniża Twój scoring. Dane scoringu porównywane są ze wskaźnikami osób, które nie miały problemu z otrzymaniem kredytu. Jeżeli są zbieżne z danymi innych kredytobiorców, wówczas możemy liczyć na wyższą punktację. Banki analizują raporty z biura informacji kredytowej ale BIK nie jest jednak wyrocznią. Tak jak było powiedziane, banki korzystają także ze swoich systemów scoringowych, aby dobierać tylko godnych zaufania klientów. Kredyt bankowy obliczany jest na podstawie wieku, stanu cywilnego, a także płci, formy zatrudnienia, wysokości miesięcznych dochodów, liczby osób na utrzymaniu kredytobiorcy. Wysokość wkładu własnego – ta kwestia dotyczy kredytów hipotecznych. Duże znaczenie przy przyznawaniu kredytów ma też okres zatrudnienia u pracodawcy, historia zatrudnienia, branża, kondycja finansowa pracodawcy, miejsce zamieszkania oraz to, czy jesteś właścicielem lokalu. Ważne jest też wykształcenie a także posiadane oszczędności, karty płatnicze, rachunki bankowe, ubezpieczenie oraz posiadanie samochodu.

 

Author: skladkachorobowa.pl