Obsługa księgowo- kadrowa firmy. Kadry i płace Kraków

Obsługa kadrowo płacowa jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Dzieje się tak w momencie zatrudnienia osób trzecich.

Dział kadry i płace ma za zadanie naliczyć wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem dodatkowych świadczeń, odliczeń i potrąceń, zgodnie z wiążącymi klienta postanowieniami umów, regulaminów pracy i wynagradzania, oraz innych ustaleń i wewnętrznych porozumień, rozliczać delegacje pracownicze, sporządzać listy płac oraz paski wynagrodzeń. To do nich też należy przygotowywanie raportów RMUA, zgłoszeń i deklaracji do ZUS-u oraz do Urzędu Skarbowego, wysyłanie do tych urzędów przelewów. Rozliczają zwolnienia lekarskie (zasiłki chorobowe, macierzyńskie oraz opiekuńcze), przygotowywanie dokumentów aktualizacyjnych płatnika lub ubezpieczonego, prowadzenie i aktualizowanie pracowniczych akt osobowych, regulowanie kwestii dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za rzeczywiste szkody poniesione przez Zleceniodawcę

Obsługa księgowo kadrowa oprócz wyżej wymienionych zadań nalicza zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządza roczną informację o dochodach osób zatrudnionych.

Kraków zapewnia nam duży wybór firm świadczących takie usługi.

 

Author: skladkachorobowa.pl