Kryzys w przedsiębiorstwie

W każdym przedsiębiorstwie istnieje ryzyko wystąpienia kryzysu. Ryzyko to jest tym większe, im gorsze jest zarządzanie organizacją przede wszystkim na szczeblach najwyższych. Jak walczyć z kryzysem w firmie i jak mu zapobiegać? To bardzo ważne pytanie, na które należy znać odpowiedź jeszcze przed wybuchnięciem sytuacji kryzysowej. Kryzys jest jak choroba, ma on swoje pierwsze symptomy, od których powinniśmy zacząć działać szybko i precyzyjnie w celu jak najefektywniejszego zażegnania sytuacji kryzysowej w naszej organizacji.

Symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie

Kryzys w przedsiębiorstwie jego symptomy są zróżnicowane i ściśle powiązane z dziedziną, w której specjalizuje się dana organizacja. Wyróżniamy również kilka typów kryzysu. Kryzys może być wizerunkowy – na przykład błąd popełniony podczas pracy na social mediach. Takie błędy są bardzo kosztowne i często skutkują one odwróceniem się od organizacji najwierniejszych jej klientów. Błędy popełniane w mediach społecznościowych są bardzo ważne, gdyż mogą one przynosić fatalne skutki dla całego funkcjonowania przedsiębiorstwa – przekładają się one bowiem bezpośrednio na zyski wynikające ze sprzedaży towarów i usług przez daną organizację. W celu zażegnania takiego kryzysu, należy jak najszybciej umieścić na portalach społecznościowych post przepraszający i wyjaśniający zaistniały, negatywny incydent. Pod takim oświadczeniem powinien pojawić się podpis osób zarządzających organizacją, a także jakaś forma zadośćuczynienia, w celu utrzymania pozytywnej relacji z klientami korzystającymi z mediów społecznościowych. Kryzys wizerunkowy może okazać się najgorszym w skutkach kryzysem, gdyż nieodpowiednia reakcja po popełnionym błędzie może skutkować katastrofą, a nawet bankructwem przedsiębiorstwa. Takich sytuacji należy absolutnie unikać – każda większa organizacja powinna posiadać cały dział ludzi, który jest odpowiedzialny za działania kryzysowe w obrębie organizacji w każdej sytuacji kryzysowej, niezależnie od jej tła.

 

Author: skladkachorobowa.pl