Czas na emeryturę?

Emerytura to oczywiście nic innego jak wypłacane co miesiąc świadczenie pieniężne, przysługujące osobom ubezpieczonym, które to zaprzestały zawodowej aktywności. Aby ją otrzymać należy przepracować określoną liczbę lat oraz osiągnąć tak zwany wiek emerytalny. Wiek ten uzależniony jest od kilku czynników – po pierwsze płci, a ponadto warunków zatrudnienia. Organizacja sposobu realizowania wypłaty świadczeń emerytalnych określana jest mianem systemu emerytalnego. Systemy emerytalne mają z założenia kilka podstawowych celów do zrealizowania. Po pierwsze mają one zapewnić osobom starszym bezpieczeństwo ekonomiczne. Inne cele to: zabezpieczenie ludzi przed zbyt wysokim spadkiem poziomu dochodu i dobrobytu, łagodzenie różnego rodzaju przejawów biedy i niedostatków poprzez odpowiednią redystrybucje majątku, stworzenie specjalnego mechanizmu pozwalającego na wyrównanie poziomu konsumpcji w czasie życia człowieka oraz spowodowanie wzrostu gospodarczego wynikającego z odpowiedniego funkcjonowania rynku pracy i rynku kapitałowego. Z pojęciem emerytury wiąże się także kwestia odprawy emerytalnej. Zastanawiasz się, komu i kiedy należy się odprawa emerytalna?

Odprawa emerytalna – czyli co?

Odprawa emerytalna to dodatkowa kwota wypłacana osobie przechodzącej na emeryturę. Przysługuje ona każdemu pracownikowi, bez względu na formę zatrudnienia, a mianowicie – umowę o pracę, mianowania, powołania, wyboru, czy też spółdzielczą umowę o pracę. Nie jest ona uzależniona od stażu, jaki pracownik przepracował u danego pracodawcy. Jakiej kwoty można spodziewać się przechodząc na emeryturę? Niestety rozczarowani będą ci, którzy spodziewają się większego zastrzyku gotówki. Zgodnie z obowiązującą ustawą odprawa emerytalna nie może być niższa niż kwota wynagrodzenia za jeden miesiąc pracy, i tyle też w zdecydowanej większości przypadków wynosi. Na wyższą kwotę liczyć mogą na przykład urzędnicy bądź nauczyciele. Informacja o wypłaceniu odprawy powinna zostać uwzględniona w świadectwie pracy.

Author: skladkachorobowa.pl