Na czym polega pełna księgowość dla firm? Porady i doradztwo księgowe w Krakowie

Pełna księgowość jest precyzyjnym, skomplikowanym, rozbudowanym i bardzo sformalizowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych.

Pełna księgowość dla firm nie jest tylko narzędziem do obliczania podatków. Daje ona możliwość analizy i kontroli sytuacji firmy w danym czasie lub na przestrzeni jakiegoś okresu.

Zasady rządzące pełną księgowością są konkretnie opisane m. in. w ustawie o rachunkowości czy Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Doradztwo księgowe daje nam gwarancję dobrze prowadzonej księgowości. Biorąc pod uwagę sztywne zasady prowadzenia księgowości pełnej mamy możliwość porównywania firm nie tylko w Polsce ale i w Europie mając gwarancję, że żadna z nich nie zastosowała innego kryterium, które pozwoliło im ukryć jakieś informacje.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychód za poprzedni rok wyniósł minimum równowartość 2 mln Euro (od 2017 roku – wcześniej 1, 2 mln Euro).

W Małopolsce największym skupiskiem firm zajmujących się doradztwem księgowym jest Kraków. Porady księgowe w Krakowie ze względu na konkurencyjność mają stosunkowo niskie ceny.

 

Author: skladkachorobowa.pl