Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe różnica. Co to jest ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne? Składka chorobowa 2013 – 2019

Składka chorobowa jest jedną ze składek na ubezpieczenie społeczne. Z kolei zaś składka zdrowotna to składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składki te dotyczą dwóch różnych ubezpieczeń.

składka chorobowa 2013 – 2019

Składka na ubezpieczenie chorobowe jest składką obowiązkową dla umowy o pracę zaś dla w przypadku np. umów cywilnoprawnych czy przedsiębiorcy jest składką dobrowolną. Dobrowolność polega tu na tym, iż można ją opłacać, ale nie ma takiego obowiązku ustawowego. Jest ona finansowana przez ubezpieczonego. Pomimo, iż wskaźnik wynoszący 2, 45% nie ulega zmianie, składka chorobowa 2019 może wzrosnąć w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku, które jest często podstawą naliczenia tej składki. Ponadto wzrost w 2019 roku podstawy składek na ubezpieczenie społeczne od osób prowadzących działalność gospodarczą czy też zleceniobiorców powoduje wzrost kwoty będącej składką chorobową. Ubezpieczenie chorobowe ma na celu zagwarantowanie ubezpieczonemu uzyskania prawa do zasiłków z ubezpieczenia społecznego czyli np. zasiłku chorobowego czy też zasiłku macierzyńskiego.

Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe różnica

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest jedną z opłat obowiązkowych do zapłaty której jest zobowiązany każdy przedsiębiorca. Ubezpieczenia to gwarantuje możliwość korzystania z opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe różnica podstawowa: ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje opiekę zdrowotną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, z kolei zaś ubezpieczenie chorobowe ma celu wpłatę określonych w ustawie świadczeń w razie choroby i macierzyństwa.

 

Author: skladkachorobowa.pl