Jak ustalić wysokość zasiłku macierzyńskiego? Jak wysoki zasiłek macierzyński 2013 – 2019

Często zadajemy sobie pytanie jak wysoki zasiłek macierzyński 2019 roku. Od 1 stycznia 2016 roku wysokość zasiłku macierzyńskiego nie może być niższa niż świadczenie rodzicielskie, czyli 1000 zł netto.

Jak wysoki zasiłek macierzyński 2013 – 2019

Jeżeli miesięczna kwota tego zasiłku pomniejszona o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych tj. zasiłek macierzyński w kwocie netto, jest niższa od kwoty tego świadczenia uprawnionemu należy się wyrównanie Pracodawca, gdy jest płatnikiem zasiłków lub ZUS, powinien naliczyć i dokonać wypłaty wyrównania. Uprawnione do otrzymania podwyższenia są osoby, którym przysługuje zasiłek macierzyński. Ustawodawca dał im możliwość wyboru procentowej kwoty zasiłku. Dostępne są dwie opcje. Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od tego, w którym momencie zostanie złożony wniosek o urlop rodzicielski. I tak 80 procent podstawy wymiaru wynosi zasiłek w przypadku wystąpienia z wyżej wspomnianym wnioskiem o udzielenie urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze, nie później niż 21 dni po porodzie. Zasiłek wynosi wówczas 80 procent podstawy przez cały urlop macierzyński i rodzicielski. Druga opcja występuje gdy wniosek o urlop rodzicielski składamy w innym terminie niż wskazany powyżej. W takiej sytuacji zasiłek w wysokości 100% podstawy wypłacany jest za okres urlopu macierzyńskiego i za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Za pozostałą część urlopu rodzicielskiego wypłacany jest zasiłek w wysokości 60% podstawy. Dla pracowników podstawa wymiaru nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13, 71% tego wynagrodzenia. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku wzrośnie minimalna podstawa zasiłku macierzyńskiego a tym samym jego najniższa wysokość.

Author: skladkachorobowa.pl