Co wchodzi w skład prowadzenia księgowości? Biuro księgowe Wrocław – cennik

Prowadzenie księgowości najlepiej powierzyć fachowcom. Biuro księgowe oferuje szeroki zakres usług.

Prowadzenie księgowości zawiera takie usługi jak: prowadzenia wszystkich wymaganych prawem ewidencji podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatku dochodowego CIT oraz deklaracji VAT, przygotowywania bilansów oraz rachunków zysków i strat, sporządzania sprawozdań i analiz finansowych.

Cennik jest bardzo różny. Im więcej usług wybierzemy tym zapłacimy więcej. Wrocław daje nam możliwość dużego wyboru firm. Ceny różnią się w zależności od biura, tego jak dużą prowadzimy działalność i sposobu opodatkowania.

Oprócz spraw związanych z księgowością możemy biurowi powierzyć nasze sprawy kadrowo – płacowe takie jak: prowadzenie akt pracownika, wykonywanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z pracownikami, bieżące pilnowanie aktualności badań lekarskich i szkoleń BHP i PPOŻ, sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych, sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę.

Author: skladkachorobowa.pl