Planowane zmiany w urlopach i zasiłkach macierzyńskich dla osób prowadzących działalność gospodarczą od 1 września 2013

Poniższy artykuł powstał na podstawie informacji dostępnej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (link na końcu). Bazuje na projekcie przyszłych przepisów. Zmiany, o których niżej można przeczytać są projektem – nie uchwalonymi przepisami.

Macierzyński i rodzicielski od września 2013

Od września 2013 zajdą duże zmiany w świadczeniach związanych z rodzicielstwem. Wprowadzony zostanie tzw. urlop rodzicielski, który obejmie także osoby które stały się rodzicami od 1 stycznia tego roku (projekt tego nie przewiduje, ale premier Tusk zapowiedział oficjalnie zmianę w odniesieniu do projektu).

Łączny wymiar urlopów wyniesie 52 tygodnie (czyli rok), w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich – od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Zakłada się, że zmiany wejdą w życie od 1 września 2013 – nie zmienią dotychczasowego podstawowego macierzyńskiego, ale zmienią dodatkowy i wprowadzą urlop rodzicielski.

Poniższe rozwiązania dotyczące zasiłków macierzyńskich, dotyczą zarówno pracowników jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, które dobrowolnie opłacały składki chorobowe i uzyskały prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Projekt przewiduje dwa sposoby skorzystania z rocznego urlopu w związku z urodzeniem się dziecka:
a) złożenie pracodawcy na co najmniej 14 dni przed przewidywaną datą porodu pisemnego wniosku o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą informacja przesyłana jest do ZUS a nie do pracodawcy) albo
b) złożenie pracodawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego pisemnego wniosku o udzielenie takiego urlopu, a następnie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego – pisemnego wniosku o udzielenie takiego urlopu (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą informacja przesyłana jest do ZUS a nie do pracodawcy).

Jak to rzutuje na wysokość zasiłków?

Projekt zakłada, że zasiłek macierzyński za czas urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (za okres do 26 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka) będzie obliczany na tych samych zasadach – tj. 100% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku Pań prowadzących działalność gospodarczą jest to średnia z podstawy do naliczenia składek społecznych. Wiele Pań skorzystało z możliwości podwyższenia składek by otrzymać wyższy zasiłek macierzyński i wygląda na to, że zostanie to utrzymane.

Natomiast zasiłek przyznany za okres nowego typu urlopu – urlopu rodzicielskiego (także do 26 tygodni) będzie wynosił co do zasady 60% podstawy wymiaru zasiłku.

Powyższe rozwiązania obejmą osoby, które zdecydują się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego dopiero pod koniec macierzyńskiego. Natomiast w sytuacji, gdy od razu zdecydujemy o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego po macierzyńskim (wniosek przed porodem), wówczas nasz zasiłek będzie obliczany z 80% podstawy.

Sposób obliczania zasiłku: podstawa wymiaru pomniejszona o 13,71% podstawy wymiaru minus podatek dochodowy.

Reasumując:

 • brak deklaracji o dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim na początku – pierwsze pół roku 100% wymiaru, potem 60% na rodzicielskim
 • deklaracja o dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim przed narodzinami – przez cały okres otrzymamy zasiłek liczony od 80% podstawy wymiaru.

Projekt przewiduje zatem, by za cały czas urlopów związanych z narodzinami, otrzymać sumarycznie to samo świadczenie – tylko inaczej rozłożone w czasie. Jedyne różnice w kwotach będą dotyczyć już sytuacji gdy ojcowie zdecydują się na skorzystanie ze swoich uprawnień (mogą mieć inną podstawę do zasiłku – więc i inną wysokość zasiłku).

Nowe uprawnienia dla ojców

Ojcowie będą mogli skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni, jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach, z których każda nie będzie być mogła krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej.

Urlop rodzicielski będzie mógł być wykorzystany przez jednego z rodziców lub przez oboje w częściach ułamkowych.

Powyższe opracowanie powstało na podstawie informacji dostępnej na stronie MpiPS.

Incoming search terms:

 • zasiłek macierzyński działalność gospodarcza 2013
 • działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński 2013
 • zasiłek macierzyński działalność gospodarcza
 • urlop macierzyński a działalność gospodarcza 2013
 • działalność gospodarcza a zasiłek macierzyński
 • urlop macierzyński a działalność gospodarcza
 • macierzyński a działalność gospodarcza 2013
 • działalność gospodarcza a urlop macierzyński
 • zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza
 • zasiłek macierzyński a działalność gospodarcza w 2013


Comments
 1. dawola | Odpowiedz
  • admin | Odpowiedz
 2. Jola W | Odpowiedz
  • asd | Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dwa × = 2

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>