Resort zapowiadał wielokrotnie zmianę przepisów, umożliwiających uzyskanie wysokiego zasiłku. Aktualnie nadal jest to możliwe, a zmiany zapowiadane przez MPiPS są na razie jedynie projektem nowych przepisów. Nie są jeszcze obowiązującym prawem. Aby nowe przepisy